Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.04.2011

  W roku 1954 nieliczna grupka entuzjastów hodowli gołębia pocztowegozałożyła Oddział, który do roku 1975 identyfikowany był pod symbolem X-35.Pierwsza wzmianka o Oddziale w Tarnobrzegu została zamieszczona we wrześniu1954 r. w miesięczniku ,,Hodowca Gołębi Pocztowych” wydawanym wówczas przezZjednoczenie Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych w Rybniku. Warunki hodowania wtamtym okresie były bardzo trudne. Jedynym środkiem transportu gołębi na lotybyła kolej szynowa. Brak było również zegarów do konstatowania czasu przylotugołębi. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po dokonaniu w skali ogólnokrajowejzmian w podziale administracyjnym kraju w roku 1975. Powstałe wówczaswojewództwo tarnobrzeskie jako konglomerat części dotychczasowych województw (rzeszowskiego, kieleckiego i lubelskiego) spowodowało, że Oddział Tarnobrzegobjął swym zasięgiem działania całe nowo powstałe województwo. Stan członków wOddziale zdecydowanie się zwiększył i wynosił na koniec 1975 r. 210 członków.

Dużym wysiłkiem organizacyjnym,przy ofiarnej pracy członków wykonano dwie kabiny transportowe gołębi nasamochodach marki Nysa. W roku 1979 Oddział jako pierwszy w Polsce wprowadziłkomputerowy system obliczeń lotów konkursowych. Była to pionierska inicjatywa, któraw następnych latach zaczęła systematycznie być wdrażana w skali całej Polski. Faktyte spowodowały dalszy napływ nowych członków i w roku 1982 Oddział liczył już ponad400 członków. W tym też roku ówczesny Prezes Oddziału, inż. Tadeusz Wojteczkorozpoczął działanie zmierzające do uzyskania terenu na którym zaplanowanobudowę siedziby Oddziału i zaplecza technicznego. Starania te zostałyuwieńczone sukcesem i na terenie o pow. 41 arów w latach 1983 -85 wybudowanoobiekty administracyjne, zaplecze techniczne dla kabin transportowych, orazobiekty hodowlano- rekreacyjne. Na przestrzeni paru lat wybudowano 4 dużekabiny, rezygnując z dotychczasowych zabudowanych na samochodach marki Nysa. Wroku 1984 Oddział obchodził uroczyście 30-lecie swego powstania, licząc już 488członków. Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością: Prezes Zarządu Głównego –Józef Paliczka, Sekretarz Zarządu Głównego – Roman Kalus oraz Prezes ZarząduOkręgu w Rzeszowie – Andrzej Kowalik. W owym czasie Oddział Tarnobrzeg organizacyjnienależał do Okręgu w Rzeszowie.

W roku 1986 rozpoczęto proceduręzwiązaną z utworzeniem Okręgu w Tarnobrzegu, bowiem stan liczebny Oddziałuznacznie przekroczył 500 członków.

Z dniem 1 stycznia 1987 r.powołany został decyzją Zarządu Głównego PZHGP Okręg Tarnobrzeg. W skład Okręguweszły 3 Oddziały powstałe z  podziałudotychczasowego Oddziału Tarnobrzeg. Były to Oddziały: Tarnobrzeg, Stalowa Wolai Janów Lubelski.

23 września 1994 r. OddziałTarnobrzeg obchodził swe 40-lecie istnienia w obecności Prezesa ZarząduGłównego – Józefa Paliczki i Sekretarza Zarządu Głównego – Romana Kalusa.

Niebawem z wielkim bólem iniedowierzaniem hodowcy tarnobrzescy przyjęli wiadomość o śmierci PrezesaZarządu Głównego – Józefa Paliczki w dniu 28. X. 1994 r.

Najdłużej, bo aż 26 lat funkcjęPrezesa Oddziału Tarnobrzeg pełnił Kol. inż. Tadeusz Wojteczko w latach 1972-1997, pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Okręgu Tarnobrzeg w latach 1987 –1997.

W roku 2004 Oddział obchodził swe50-lecie istnienia.

Stan członków Oddziału w roku2006 wynosił 246 członków.

Aktualnie Oddział dysponuje dwoma  kabinami transportowymi,  Standardowy zestaw transportowy składa się z samochód +kabina oraz przyczepa + kabina.